Dječji vrtić Bambi

Zanimljivosti

Zanimljivosti

Rad psihologa u vrtiću bazira se na poslovima u radu s djecom, roditeljima, odgojiteljima, surađuje sa stručnim timom, te vanjskim ustanovama i institucijama.

Zdravstvena voditeljica

Oštećenje zdravlja u ranoj dobi ostavlja neizbrisivi trag na cijeli čovjekov život, zato je briga o zdravlju djece prevencija raznih kroničnih bolesti.

Uloga pedagoga

Pedagog prati edukativne potrebe vrtića te na temelju toga predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja.