Dječji vrtić Bambi

Uloga zdravstvene voditeljice

Zdravstvena voditeljica u radu s djecom (2)

Od siječnja 2022. godine sudjelujemo u programu sufinanciranom Europskim fondovima pod nazivom „Vrtić i obitelj prijatelji“. Ovim programom utvrđene su mjere zdravstvene zaštite, mjere higijene i mjere pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjim ustanovama. Mjere se provode kontinuirano s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja djece predškolske dobi. Oštećenje zdravlja u ranoj dobi ostavlja neizbrisivi trag na cijeli čovjekov život, zato je briga o zdravlju djece prevencija raznih kroničnih bolesti. Prehrana u našem vrtiću odgovara svim standardima i preporukama nutricionista djece predškolske dobi, jer zadovoljava pravilan odnos nutritivnih sastojaka hrane. Kroz razne aktivnosti djeca upoznaju svoje tijelo i kako ga sačuvati od bolesti. Vodimo potrebnu zdravstvenu dokumentaciju, kao i pisani trag o svim provedenim aktivnostima s djecom i suradnicima. Surađujemo s Centrom za socijalnu skrb, pedijatrima, veterinarskom službom, zavodom za javno zdravstvo vukovarsko – srijemske županije. Ovakvo vođenje zdravstvene dokumentacije omogućuje nam bolje praćenje i analizu podataka, u cilju unapređenja zdravlja djece i djelatnika.

Programi rada

Pogledajte naše programe rada

Više

Uloga pedagoga

Pedagog prati edukativne potrebe vrtića te na temelju toga predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja.

Što radi psiholog

Rad psihologa u vrtiću bazira se na poslovima u radu s djecom, roditeljima, odgojiteljima, surađuje sa stručnim timom, te vanjskim ustanovama i institucijama.