Dječji vrtić Bambi

Što radi psiholog

Rad psihologa u vrtiću bazira se na poslovima u radu s djecom, roditeljima, odgojiteljima, surađuje sa stručnim timom, te vanjskim ustanovama i institucijama.

  • Na samom početku pedagoške godine prati proces prilagodbe novoupisane djece u vrtić, te identificira njihov trenutni razvojni status.
  • Osim novoupisane djece, prati i razvojni status ostale djece kako bi se unaprijedio i prilagodio rad individualnim potrebama svakog djeteta.
  • Identificira darovitu djecu i djecu s teškoćama.
  • Radi na prevenciji emocionalnih teškoća i poremećaja u ponašanju.
  • Procjenjuje razvojni status prije polaska u školu.
  • Provodi individualni rad s pojedinom djecom.

Programi rada

Pogledajte naše programe rada

Više

Uloga pedagoga

Pedagog prati edukativne potrebe vrtića te na temelju toga predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja.

Zdravstvena voditeljica

Oštećenje zdravlja u ranoj dobi ostavlja neizbrisivi trag na cijeli čovjekov život, zato je briga o zdravlju djece prevencija raznih kroničnih bolesti.