Dječji vrtić Bambi

Poslijepodnevni rad

Cilj poslijepodnevnog rada je poticanje cjelovitog razvoja  djeteta uvažavajući pri tome individualne potrebe i interese.

Poslijepodnevni rad

U sklopu projekta „Vrtić i obitelj prijatelji“ provodi se poslijepodnevni rad u kojem se kroz odgojno obrazovni rad provode razne aktivnosti vezane za socioemocionalni razvoj djeteta, spoznajni razvoj, razvoj ličnosti, razvoj likovnog izražavanja, tjelesni i psihomotorni razvoj, područje razvoja govora, komunikacije. Poslijepodnevni boravak provodi se svakodnevno u trajanju od 17:00 – 20:30 sati  kao redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada za djecu od navršene tri godine života do polaska u školu. Aktivnosti u poslijepodnevnom radu tematski prate odgojno obrazovni rad iz dopodnevne smjene. Odgojno obrazovni rad provodi se u skladu s interesima djece, obilježavaju se važni datumi kroz godinu, godišnja doba, itd.

Kroz igru i komunikaciju s drugom djecom razvija se djetetova ličnost, osjećaj za timski rad, a ujedno i samostalno razmišljanje, jer igra je jedan od bitnih faktora u djetetovu odrastanju.

Ključne riječi: