Dječji vrtić Bambi

Leptirići

Bogaćenjem djetetovog iskustva, pružanjem potpore i igri, učenju i druženju nastojimo pomoći svakom djetetu da bezbrižno odraste.

Leptirići

Mlađa odgojna skupina „Leptirići“ je sa uzbuđenjem zakoračila u novu pedagošku godinu.

Planiranje i osmišljavanje odgojno obrazovnog rada usmjerit ćemo na dijete kao pojedinca jer je zadaća odgojitelja omogućiti maksimalnu podršku svakom djetetu da se razvije u snažnog, samopouzdanog, brižnog, odgovornog i sretnog člana naše zajednice. Odgojno obrazovni rad također će se provoditi u skladu s interesima djece, te će se obilježavati važni datumi kroz godinu, godišnja doba, itd.

Poseban naglasak stavit ćemo na intenzivnije i stručnije komuniciranje s roditeljima, kako bi postali aktivni partneri u odgoju svog djeteta.

Prioritetna područja djelovanja odgojno obrazovnog rada kroz pedagošku godinu su područje tjelesnog i psihomotornog razvoja, socioemocionalnog razvoja i razvoja ličnosti, spoznajnog razvoja, područje razvoja govora, komunikacije, likovnog izražavanja i stvaranja.

Poseban značaj stavit ćemo na važnost igre koja je ujedno i najvažnija u razvoju djeteta. Najbolja igra je ona u kojoj se dijete kreće, razmišlja i komunicira sa drugom djecom.

Što više vremena nastojimo provoditi na svježem zraku, što znači u prirodi i na igralištu, gdje također organiziramo aktivnosti, koje zajedno sa kretanjem pomažu ukupnom razvoju dječjih bioloških potencijala.

Naš rad i trud vodi vrtić i smjeru otvorene, fleksibilne i dinamične zajednice djece i odraslih.
Utemeljeni na suvremenoj humanističkoj razvojnoj koncepciji provodimo program usmjeren ka razvoju cjelokupne ličnosti djeteta uvažavajući pri tome individualne potrebe i interese, kulturu obitelji i zajednice u kojoj živimo i djelujemo.

Ključne riječi: