Dječji vrtić Bambi

Leptirići

Bogaćenjem djetetovog iskustva, pružanjem potpore i igri, učenju i druženju nastojimo pomoći svakom djetetu da bezbrižno odraste.

Leptirići

U mlađu odgojno-obrazovnu skupinu „Leptirići“ uključena su djeca u dobi od 2,5 do 4 godine. Odgojno-obrazovni rad odvija se prateći interese djece te njihove razvojne karakteristike.

Planiranje i osmišljavanje odgojno- obrazovnog rada usmjereno je na dijete kao pojedinca a odgojiteljeva zadaća je omogućiti svakom djetetu podršku da se razvija u samopouzdanog, snažnog i sretnog člana naše zajednice.

Kroz odgojno-obrazovni rad obilježavamo važne datume kroz godinu, pratimo godišnja doba i promjene u prirodi, provodimo projekte raznih tematskih cjelina na osnovi dječjih interesa.

Prioritetna područja djelovanja odgojno obrazovnog rada su tjelesni i psihomotorni razvoj, socioemocionalni razvoj, spoznajni , razvoj govora i komunikacije te likovno stvaralaštvo.

U djetetovu razvoju najvažnija je igra te joj time i pridajemo posebnu važnost. Kroz igru dijete se kreće, razmišlja, usvaja nove spoznaje, komunicira sa drugom djecom i razvija samopouzdanje.

Boravkom na otvorenom, u prirodi i na igralištu kroz organizirane aktivnosti potičemo razvoj dječjih bioloških potencijala.

Suradnjom s roditeljima u tematski organiziranim radionicama, roditeljskim sastancima i sudjelovanjem u projektima potičemo aktivni partnerski odnos koji uvelike pridonosi razvoju djece.

Odgojiteljice: Kristina Kulovnjak,

Odgojiteljica pripravnica: Ivona Krznarić

Pomoćna radnica za njegu, skrb i pratnju djece: Ana Jurić.

Naš rad i trud vodi vrtić i smjeru otvorene, fleksibilne i dinamične zajednice djece i odraslih.
Utemeljeni na suvremenoj humanističkoj razvojnoj koncepciji provodimo program usmjeren ka razvoju cjelokupne ličnosti djeteta uvažavajući pri tome individualne potrebe i interese, kulturu obitelji i zajednice u kojoj živimo i djelujemo.

Ključne riječi: