Dječji vrtić Bambi

Andrijaševci, 13. Prosinca 2023. godine

 OBAVIJEST O RAZGOVORU, POPIS KANDIDATA ZA RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE (1 izvršitelj) na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice sa rodiljnog, porodiljnog dopusta (NATJEČAJ OBJAVLJEN 28. studenog2023. GODINE)

Povjerenstvo zaduženo za provedbu natječaja uvidom u natječajnu dokumentaciju natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci od 28. studenog  2023. godine za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice sa rodiljnog, porodiljnog dopusta na radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Razgovor s kandidatima koji ispunjava uvjete natječaja održat će se u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci 18.prosinca 2023 s početkom u 11,00 sati.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu ili drugu ispravu temeljem koje se nedvojbeno može utvrditi identitet.

POPIS KANDIDATA/KINJA PO ABECEDNOM REDU ZA RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE (1 izvršitelj) NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME:

1. Josipa Božić

                                                POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

  DJEČJEG VRTIĆA BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI