Dječji vrtić Bambi

Naručitelj Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci, Rokovci-Andrijaševci pokrenuo je bagatelnu nabavu za usluge pripreme i dostave toplog obroka – ručka za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

 , za potrebe Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci, Rokovci-Andrijaševci, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. i članku 15.stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/2022) za godišnju procjenu vrijednosti nabave iz Plana nabave manju od 26.540,00 eura bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 66.360,00 bez PDV-a za radove (tzv.  jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

  1. NARUČITELJ: Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci

OIB: 00842862265

Internetska stranica: www.bambi.andrijasevci.hr

Kontakt osoba:

Svjetlana Draženović, ravnateljica DV Bambi Rokovci-Andrijaševci, 0981861755,

 032 372 504

  • OPIS PREDMETA NABAVE

Usluge pripreme i dostave gotovih obroka (ručak) za potrebe djece  Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci

Prilozi