Dječji vrtić Bambi

Andrijaševci, 27. listopad 2023. godine

 OBAVIJEST I UPUTE O RAZGOVORU TE POPIS KANDIDATA ZA RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE PROGRAM PREDŠKOLE određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), jedan izvršitelj (NATJEČAJ OBJAVLJEN  13. listopada 2023. GODINE)

 Povjerenstvo zaduženo za provedbu natječaja uvidom u natječajnu dokumentaciju natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci od 13. listopada 2023.  godine za prijam u radni odnos na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na radno mjesto odgojitelja/ice program predškole, jedan izvršitelj obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje i razgovor s  kandidatima  koji ispunjava uvjete natječaja održat će u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci  30. listopada  2023 s početkom u 12,00 sati.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu ili drugu ispravu temeljem koje se nedvojbeno može utvrditi identitet.

 Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA  RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

· Pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja

 · Razgovor (intervju) s kandidatima

 Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).

 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 I 94/13. 98/19. i 57/22)

 3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 05/15)

 4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)

 PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem

 3. Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

 Pisana provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 · Provjera poznavanja važnih dokumenata koji oblikuju i reguliraju rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Pisana provjera znanja traje ukupno 30 minuta.

 Za vrijeme pisane provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 · koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;

 · koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

 · napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;

 · razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen/a s testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće ocjenjivati te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao/la prijavu na natječaj.

  Kandidati/kinje koji postignu na pisanom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom. Razgovor (intervju) s Povjerenstvom održat će se nakon ocijenjenog pisanog dijela testiranja (isti dan).

POPIS KANDIDATA/KINJA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE NATJEČAJA PO ABECEDNOM REDU ZA TESTIRANJE I RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA ZA PROGRAM PREDŠKOLENA ODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME (20 SATI TJEDNO), JEDAN IZVRŠITELJ/IC:

  1. VLATKA KOPRTLA
  2. MARIJA MEDIĆ

                                                POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

                                              DJEČJEG VRTIĆA BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI