Dječji vrtić Bambi

Na temelju članka 23a (NN 94/13, 98/19 i članaka 23a i 23b 57/22  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci poziva roditelje djece s prebivalištem na području Općine Andrijaševci koja nisu polaznici redovitog programa Vrtića, a obveznici su škole u školskoj godini 2024./2025. (djeca koja će navršiti 6 godina života do 31.03.2024.) na upis djece u obvezni javni program Predškole.

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci prijave za upis u program predškole za pedagošku godinu 2023./2024., primat će od  09. listopada  2023. godine do 20. listopada 2023. i to ovim načinom:

  1. ELEKTRONIČNIM PUTEM ( bambi@andrijasevci.hr),
  1. OSOBNIM DOLASKOM U DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Sukladno čl.1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole, program predškole je obvezni program odgojno – obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

U program predškole za  ped.god. 2023./2024. upisuju se djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Uz zahtjev (nalazi se na Webu vrtića ili možete podignuti u vrtiću) za upis potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

  • Popunjeni i potpisani zahtjev za upis
  • Rodni list ili izvadak iz matice rođenih( bez obzira na datum izdavanja isprave)
  • Liječničko uvjerenje, cjepnu iskaznicu (kopiju)
  • Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju (za dijete s teškoćama u razvoju)

PROGRAM PREDŠKOLE JE BESPLATAN ZA RODITELJE TEMELJEM ČL.4 8.ST. 4. ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU.

                                                                                           Ravnateljica:

                                                                               Svjetlana Draženović mag.paed.

Prilozi