Dječji vrtić Bambi

UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJI VRTIĆ BAMBI  ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

KLASA:007-04/23-02-06

URBROJ: 2196-6-2/23-03

U Andrijaševcima, 11. srpanj 2023.godine

             Temeljem članaka 44. i 45. Statuta Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci Upravno vijeće na 49. sjednici održanoj 11. srpnja 2023. godine donosi:

                                                                   ODLUKA

               o zasnivanju radnog odnosa odgojiteljice na neodređeno nepuno radno vrijeme

                                                           (20 sati tjedno)

                                                  Članak 1.

Temeljem raspisanog natječaja KLASA:112-03/23-02-04, URBROJ:2196-6-2/23-01 od 19. lipnja 2023. godine, razmatranja prispjelih prijava, provedenog  razgovora (intervjua) Upravno vijeće na prijedlog  ravnateljice donosi Odluku o odabiru kandidata za zapošljavanje odgojiteljice predškolske djece, rad na neodređeno nepuno  radno vrijeme.

                                                  Članak 2.

Upravno vijeće donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa sa Željka Mikulić, Rajevo Selo Vladimira Nazora 33,  OIB:89094433221

                                                   Članak 3.

Ugovor o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme ravnateljica  sklapa 21. srpnja 2023. godine a radni odnos radnika počinje 01. kolovoza 2023. godine.

                                                    Članak 4.

Ova odluka objavljuje se na  oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci

                                                                            Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                Darko Duktaj mag.ing.el.

Prilozi