Dječji vrtić Bambi

OBAVIJEST I UPUTE O RAZGOVORU TE POPIS KANDIDATA ZA RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJICE neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)  (NATJEČAJ OBJAVLJEN  19. lipnja 2023. GODINE)

 Povjerenstvo zaduženo za provedbu natječaja uvidom u natječajnu dokumentaciju natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci od 19. lipnja  2023.  godine za prijam u radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme na radno mjesto odgojiteljice obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Razgovor s  kandidatom  koji ispunjava uvjete natječaja održat će se u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci 10. srpnja  2023 s početkom u 10,00 sati.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu ili drugu ispravu temeljem koje se nedvojbeno može utvrditi identitet.

 Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

· Razgovor (intervju) s kandidatima

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s razgovorom

POPIS KANDIDATA/KINJA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE NATJEČAJA PO ABECEDNOM REDU ZA RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME (20 SATI TJEDNO):

  1. ŽELJKA MIKULIĆ