Dječji vrtić Bambi

Jednake mogućnosti, suzbijanje diskriminacije i podizanje razine svijesti o pristupačnosti za osobe s invaliditetom i održivi razvoj

Vrtić i obitelj prijatelji

U utorak 27. lipnja u našem vrtiću održano je predavanje pod nazivom „Jednake mogućnosti, suzbijanje diskriminacije i podizanje razine svijesti o pristupačnosti za osobe s invaliditetom i održivi razvoj“.

Predavanjem su istaknuta važna pitanja vezana uz osobe s invaliditetom i njihovu inkluziju u društvu. Cilj predavanja bio je istaknuti potrebu za stvaranjem jednakih mogućnosti za sve ljude, neovisno o njihovim sposobnostima, te ukazati na važnost suzbijanja diskriminacije i podizanja razine svijesti o pristupačnosti.

Predavač je istaknuo da se osobe s invaliditetom često suočavaju s brojnim preprekama u svakodnevnom životu, uključujući arhitektonske barijere, nedostatak pristupa informacijama i komunikaciji, kao i socijalnu isključenost.

Naglasak je stavljen na važnost osiguravanja pristupačnih okruženja, kao i na potrebu za senzibilizacijom društva o različitostima i potrebama osoba s invaliditetom.

Istaknuta je i veza između jednakih mogućnosti i održivog razvoja. Objašnjeno je da je inkluzija osoba s invaliditetom ključna za postizanje održivog razvoja, jer svaka osoba ima pravo i potencijal za doprinos društvu. Kroz osiguravanje jednakih mogućnosti i pristupačnosti, može se omogućiti da osobe s invaliditetom budu aktivni sudionici u ekonomiji, obrazovanju, kulturi, političkom djelovanju i svim drugim aspektima društvenog života.

Predavanje je također naglasilo važnost suradnje među različitim dionicima, uključujući vladu, organizacije civilnog društva, poslovni sektor i samu zajednicu kako bi se ostvarila promjena i postigla inkluzivna društva. Potaknut je dijalog o politikama i praksama koje podržavaju jednakost i pristupačnost za sve, te je naglašena važnost aktivnog djelovanja pojedinca kako bi se ostvarile promjene na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini.

U konačnici, predavanje je pružilo uvid u izazove s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju u društvu, istaknuvši potrebu za suzbijanjem diskriminacije počevši već od vrtićke dobi.

Ključne riječi:

Zadnje vijesti

Imate pitanja?

Obratite nam se putem telefona ili e-pošte