Dječji vrtić Bambi

N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj (m/ž)
na određeno puno radno vrijeme, proširen obim posla (6 mjeseci)

Za više informacija pogledati priloge.

Prilozi