Dječji vrtić Bambi

N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE, provođenje programa predškole – 1 izvršitelj (m/ž)
na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do 31. svibnja 2023. godine

Za više informacija pogledati priloge.

Prilozi