Dječji vrtić Bambi

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci prijave za upis u program predškole za pedagošku godinu 2022./2023., primat će od  26. rujna 2022. godine do 07. listopada 2022. i to ovim načinom:

  1. ELEKTRONIČNIM PUTEM ( bambi@andrijasevci.hr),
  1. OSOBNIM DOLASKOM U DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Sukladno čl.1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole, program predškole je obvezni program odgojno – obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

U program predškole za  ped.god. 2022./2023. upisuju se djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Uz zahtjev (nalazi se na Webu vrtića ili možete podignuti u vrtiću) za upis potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

  • Popunjeni i potpisani zahtjev za upis
  • Rodni list ili izvadak iz matice rođenih( bez obzira na datum izdavanja isprave)
  • Liječničko uvjerenje, cjepnu iskaznicu (kopiju)
  • Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju (za dijete s teškoćama u razvoju)

PROGRAM PREDŠKOLE JE BESPLATAN ZA RODITELJE TEMELJEM ČL.48.ST.4. ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU.

Prilozi