Dječji vrtić Bambi

NATJEČAJ

 o provođenju postupka upisa djece u program Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za pedagošku 2022./2023.godinu  (23. svibnja 2022. – 31. svibnja 2022. godine)

I     Upis se provodi za  vrtićke programe Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci, znači djeca od navršene 3 (tri) godine života (do 31.08.tekuće godine) do polaska u osnovnu školu.

II   Pravo na upis djeteta u Ustanovu ostvaruju samo roditelji koji imaju prebivalište na području Osnivača (Općina Andrijaševci). Pravo na upis djeteta u Ustanovu ostvaruju i roditelji koji nemaju prebivalište na području osnivača pod uvjetom da ima slobodnog mjesta te uz plaćanje pune ekonomske cijene boravka djeteta u ustanovi.

III  Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 23. svibnja 2021.g. putem

  • E- MAILA – bambi@andrijasevci.hr
  • FIZIČKA DOSTAVA: popunjeni zahtjev s dokumentacijom  odložiti u odvojenu kutiju ispred ulaza u vrtić u Andrijaševcima; Matije Gupca 8, Andrijaševci radnim danom od 9,00 – 16,00 sati tijekom radnih dana upisa.

IV    Za upis djeteta/ djece u Vrtić, roditelj – staratelj dužan je dostaviti:

OBVEZNA  DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ

1.    Zahtjev za upis djeteta (djece) u predškolsku ustanovu

2.    Preslika rodnog  lista  za dijete ( i ostalu djecu u obitelji)

3.    Potvrda o  prebivalištu djeteta  i dokaz za oba roditelja (preslika važećih osobnih iskaznica)

4.    Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (djece) prije upisa u Vrtić zajedno s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno – OBAVEZNO     (izdaje nadležni liječnik – pedijatar djeteta – djece ne stariji od mjesec dana )

Za više informacija pogledati prilog Natječaja.

Prilozi