Dječji vrtić Bambi

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), a sukladno Odluci Upravnog vijeća od 22. veljače 2022. godine, KLASA: 601-05-22-01/03, URBROJ: 2196-6-2/22-03, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci, objavljuje

N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto

1. Psihologa – na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno
– 1 izvršitelja/ice za vrijeme trajanja Projekta „Vrtić i obitelj prijatelji“ s mjestom rada u Andrijaševcima u svrhu provedbe projekta „Vrtić i obitelj prijatelji“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija pogledajte priloge ove obavijesti.

Prilozi